1 den 14 e 14 (1 sayfa) ürün gösteriliyor

Sıfır Atık Kovalarına Neden İhtiyaç Var?

Sıfır atık kovaları kullanımı aslında hayatımızın her alanında yer alması gereken hatta geç kalınmış bir uygulama. Geri dönüşüme müsait ürünlerin kullanıldıktan sonra çöp kutusuna atılmaları milli sermayenin zararına bir durumun ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumun önlenmesine yönelik çalışma planlayan sivil toplum kuruluşlarına devlet tarafından verilen desteklerle beraber, sıfır atık projesi kapsamında birçok kurum ve firma tarafından sıfır atık projesi ile icra edilen faaliyetlere iştirak edildi. Böylece, geri dönüşümü özendiren bir kurum kültürünün benimsenmesi ve çöp olarak değerlendirilecek ürün ve malzemelerin sıfır atık kapsamına alınması ile israfın da önüne geçilmesi hesap ediliyor.


Sıfır Atık Kovaları İle Çöp Kovaları Farklı Mı?

Sıfır atık projesi kapsamında tasarlanan Sıfır Atık Kovaları ile çevre ve sokaklarda yer alan veya kurumlarda bulunan çöp kovaları arasında birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, kovaların kalitesi veya işlevine yönelik değildir. Ancak sıfır atık projesi kapsamında tasarlanılan ve projenin bandrol veya işaretlerini taşıyan kovaların diğer çöp konteynerlerinden vs. ayırt edilmesi mümkündür. Böylece çöp olarak değil de, geri dönüşüme gönderilecek bir atık olarak değerlendirilecek ürün, atık kovaları içerisine konulabilir. Bir karışıklık yaşanması söz konusu olmaz.

Proje kapsamında geliştirilen kova model ve tasarımlarının herhangi bir standardı bulunmaz ve her kurum kendi bütçesine uygun kova modellerlini tedarik ederek sıfır atık projesi kapsamında hissesine düşeni yerine getirebilir. İlgili kova modellerini temin ve tedarik etmeden evvel dikkat edilecek bir dizi noktaların olduğunu not edebiliriz. Sıfır atık projesi kapsamında tedarik edilmek istenilen kova modellerinin tasarımından malzeme kalitesine kadar kaliteli olmasına önem verilmelidir. Çünkü uzun süre kullanıma uygun olmayan malzemeden imal edilen bir kovanın kısa sürede işlevini yitirmesi ve yeni bir ihtiyacı doğurması muhakkaktır.


Sıfır Atık Kovaları Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Sıfır atık kapsamında üretilen ve imal edilen kova modellerinin basit malzeme kullanılarak yapılması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle, kovaların tedarik edileceği firma ve organizasyon seçimini doğru yapmak gerekir. Daha önce kova ve çöp kovası çeşitleri üretmeyen ve bu konuda bir deneyimi bulunmayan kurumlardan sıfır atık projesi kapsamında imal edilen kovaların alınmaması lazımdır. Bu sahada deneyimli firma ve markalar tercih edilerek temin edilecek kova modelleri çok daha dayanıklı yapıları ile firma ve kurumun sıfır atık kapsamındaki prosedürüne uygun olarak kullanılabilir.

Firma ve kurumun sıfır atık yönetmelikleri gereğince standart veya genel olarak tedarik edilen tasarımlardan çok daha farklı modele sahip kova modelleri de imal edilebilir. Firma ve kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak tasarlanacak kova modellerinin verimli bir şekilde kullanımı sağlanır ve sıfır atık kapsamında elde edilmek istenilen hedeflere erişim sağlanabilir. Bu konuda deneyimli üreticiler tarafından birinci sınıf malzeme kullanılarak en iyi sıfır atık kova tasarımları yapılabilir.


Neden Sıfır Atık?

Son zamanların en çok tartışılan kavramları arasında sıfır atık vardır. Çoğu ülke tarafından kullanılan ürün ve malların yeniden dolaşıma sokulması kapsamında birtakım kanuni düzenlemeler yapılır. Ancak bu konuda sistemini tam olarak kuramamış ülkeler tarafından kanuni kapsamda bir düzenleme henüz söz konusu değildir. Bunun yerine birtakım yönetmelik ve mevzuat geri dönüşüm sistemin işlemesine yönelik ilerleme kayıt edilmesi sağlanır. Milli servet olarak değerlendirilecek ürünlerin ve malların çöp olarak zayi olmasını engelleyici tedbirler, başta israfı ve milli ekonomin zararını ortadan kaldırıcı bir etkene sahiptir. Bu nedenle, bilinçli ülkeler tarafından kamuoyunda geri dönüşüm konusunda bilincin oluşturulmasına yönelik önemli çalışmalara imza atılır. Ülkemizde de 2023’e kadar planlanan sıfır atık projesinin geri dönüşüm kültürünü yerleştirmesi hedefleniyor. Bu konudaki faaliyetlerden elde edilen verimlilik sayesinde belirli bir mesafenin kat edildiğini söylemek mümkündür.

Bu kapsamda imal edilen sıfır atık kovalarını diğer kova modellerinden ayıran ise, hatırlatıcı bir vasfa da sahip olmasıdır. Ayrıca, çöpler ile atık olarak değerlendirecek bir ürünün aynı kovada yer alması ayrıştırma işlemlerinin zora girmesine neden olur. Bu nedenle, çöp kovası bulunan kurum veya sokaklarda sıfır atık kovaları bulunması da bir ihtiyacı ifade eder.